קרן מלגות ע"ש אליהו כהן ז"ל

תקנון מלגות לימודים ע"ש אליהו כהן ז"ל

 

 

1. מטרת הקרן:

א. קיום צוואת המנוח אליהו כהן ז"ל.

ב. לאפשר לחיילים משוחררים עם קשיים כלכליים מוכחים העונים לקריטריונים לקבל סיוע שיאפשר להם לימודים אקדמאים.

ג. לאפשר סיוע לידידיו ולבני משפחה שלא בקרבה ראשונה לקבל סיוע ללימודים אקדמאיים לתואר ראשון או שני.

ד. לאפשר לבני משפחה בקרבה ראשונה לאלי כהן ז"ל לקבל סיוע ללימודים על פי המפורט בסעיף 3.

2. המלגות יחולקו כדלהלן:

א. ל- 10 חיילים משוחררים הלומדים או נרשמו ללימודים באוניברסיטה מוכרת סך של 2,500 ש"ח לשנה (יש להגיש בקשה כל שנה מחדש).

ב. בני משפחה בקרבה שניה ושלישית וידידיו הלומדים או נרשמו לתואר ראשון או שני סך של 4,000 ש"ח לשנה (יש להגיש בקשה כל שנה מחדש).

 

3. קריטריונים להענקת המלגות:

א. השלמת שרות צבאי מלא.

ב. סטודנט מן המנין בתוכנית לימודים רגילה לתואר.

ג. המלגות יוענקו על פי מצב כלכלי והחלטת מנהלי הקרן.

ד. המלגה תוענק לאחר תשלום מקדמה ללימודים לתואר.

ה. בסמכות מנהלי הקרן לשלול מענק מלגה לסטודנט אם יתברר שישנם אי דיוקים בבקשה למלגה.

ו. סטודנט יוכל להגיש בקשת מלגה בכל שנה משנות התקן ללימודיו.

ז. מועד הגשת בקשה למלגה, 15/8 – 15/9.

ח. כתובת להגשת המלגה לחיילים SHINAEAN@GMEIL.COM

4. בני משפחה בקרבה ראשונה (הצאצאים ובני זוגם של האחים והאחיות של אלי כהן ז"ל לדורות ושל עו"ד לי קורל שהוכרה ע"י המנוח כנכדתו), שנרשמו ו/או התקבלו לשיפור ציונים על מנת להתקבל לאוניברסיטה ו/או למכינה ו/או לאוניברסיטה הפתוחה ו/או ללימודי הנדסאי ו/או ללימודים לתואר ראשון, שני יקבלו עד לסך של 15,000 ש"ח לשנה. 

בנוסף תיבדק כל בקשת מילגה ללימודים אחרים.

בני משפחה יגישו את הבקשה לכתובת ACKERLEE@GMAIL.COM / SHAULSHINA1@GMAIL.COM

כתובות להגשת בקשה למלגה:

ענת קנדיוטי - עו"ס

shinacan@gmail.com

שינה שאול - מנהל הקרן

shaulshina1@gmail.com

לי קורל - מנהלת הקרן

ackerlee@gmail.com

הקרן לחיילים משוחררים ע"ש עו"ד אליהו כהן ז"ל

לי קורל, מנהלת הקרן - רח' דגניה פינת שכטרמן ת.ד 13166, אזה"ת נתניה 42370 ; מייל: ackerlee@gmail.com

שאול שינה, מנהל הקרן - רח' חיים בר לב 16, נווה סביון, אור יהודה 60408 ; מייל: shaulshina1@gmail.com

ענת קנדיוטי, עו"ס - רח' צה"ל 19 כפר אז"ר, מייל: shinacan@gmail.com